send link to app

Siêu Thị Thời Trang app for iPhone and iPad


4.4 ( 3024 ratings )
Business Lifestyle
Developer: Hoang Duc Thinh
Free
Current version: 1.2, last update: 1 year ago
First release : 04 May 2015
App size: 7.2 Mb

Ứng dụng Shop EA chuyên kinh doanh bán các sản phẩm thời trang Nam Nữ hàng chất đẹp độc lạ,hơn 500 mẫu mã các loại được cập nhật liên tục.